Archiwum Aktualności

26.11.2014
24.10.2014
14.10.2014
06.10.2014
27.09.2014
11.09.2014
03.09.2014
02.09.2014
29.08.2014
21.08.2014
20.08.2014
19.08.2014
18.08.2014
12.08.2014
09.08.2014
07.08.2014
29.07.2014
10.07.2014
09.07.2014
02.07.2014
26.06.2014
30.05.2014
05.03.2014
11.02.2014
30.08.2013
12.08.2013

 _____________________________________________________________________________________

05/08/2013

Informacja ze spotkania Federacji Związków Służb Mundurowych z dnia 5 sierpnia 2013 roku

 

24/07/2013

Komunikat Federacji ZZSM po posiedzeniu KSW

 

11/07/2013

Informacja ze spotkania Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Parlamentarnym Zespołem ds. Służb Mundurowych, które odbyło się w dniu 10 lipca 2013 roku.


11/07/2013
Informacja ze spotkania Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z Klubem Parlamentarnym Solidarna Polska w dniu 10 lipca 2013 roku.


10/07/2013
IV Turniej w Piłce Nożnej Służb Mundurowych pod hasłem: Bezpieczne Stadiony.
Ulotka informacyjna.
Regulamin turnieju.


10/07/2013
List gratulacyjny dla Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW Czesława Tuły od Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai.


10/07/2013
Poparcie Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej dla działań protestacyjnych Federacji ZZ Służb Mundurowych.


08/07/2013
Odezwa Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa do wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.


08/07/2013
Informacja ze spotkania Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w dniu 5 lipca 2013 roku.


03/07/2013
X Minimaraton Pływacki Służby Więziennej o wstęgę Dyrektora Generalnego Służby Więziennej „Okuninka 2013″.
Formularz zgłoszeniowy.
Regulamin imprezy.


29/06/2013
Informacja ze spotkania Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w dniu 28 czerwca 2013 roku.


27/06/2013
Gratulacje Lubuskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych dla Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW kol. Czesława Tuły.


27/06/2013
Odezwa trzech reprezentatywnych central związkowych, FZZ, OPZZ i NSZZ Solidarność, kierowana do Premiera RP Pana Donalda Tuska.


24/06/2013
Komunikat Prasowy Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 24 czerwca 2013 roku.


24/06/2013
Apel Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 21 czerwca 2013 roku.


24/06/2013
Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 21 czerwca 2013 roku.


22/06/2013
Gratulacje dla nowego Przewodniczącego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa od Przewodniczącego FZZ.


14/06/2013
Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 14 czerwca 2013 roku.


13/06/2013
Informacja z Sejmu RP o posiedzeniu Komisji Spraw Wewnętrznych dotyczącej pierwszego czytania senackiego projektu o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.


13/06/2013
Odpowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na uwagi Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie projektu ustawy dotyczącej odpłatności za zwolnienia lekarskie.


04/06/2013
Wniosek do Prezesa Rady Ministrów w sprawie pilnego spotkania ze związkami zawodowymi wchodzącymi w skład FZZ SM.


04/06/2013
Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu w dniu 4 czerwca 2013 r.


22/05/2013
Pismo Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie poprawki ustawowej ułatwiającej funkcjonariuszom SW dostęp do zawodów związanych z ochroną osób i mienia.


22/05/2013
Odpowiedź Dyrektora Generalnego SW na wystąpienie Przewodniczącego ZG NSZZ FiPW w sprawie płac pracowników Służby Więziennej.


25/04/2013
Wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW w sprawie sytuacji materialnej pracowników Służby Więziennej.


25/04/2013
Pismo Biura Prawnego CZSW w sprawie odstępstw przy mianowaniu funkcjonariusza na wyższe stanowisko służbowe.


22/04/2013
Pismo Dyrektora Generalnego SW w sprawie kreowania racjonalnej polityki kadrowej dotyczącej awansów na stanowisku.


17/04/2013
Stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie projektu dotyczącego komisji lekarskich.


06/04/2013
VI Ogólnopolski Zlot Motocyklowy Funkcjonariuszy Służb Mundurowych OWS „Zimowit” Wisła 24 – 26 maj 2013 r.
Zgłoszenie udziału w VI Ogólnopolskim Zlocie Motocyklowym.
Harmonogram VI Ogólnopolskiego Zlotu Motocyklowego.
Trasa przejazdu VI Ogólnopolskiego Zlotu Motocyklowego.

Regulamin VI Ogólnopolskiego Zlotu Motocyklowego.


27/03/2013
Opinia prawna w sprawie niektórych kwestii związanych z oświadczeniami majątkowymi składanymi przez funkcjonariuszy na podstawie art. 161 ustawy o Służbie Więziennej.


20/03/2013
Komunikat Forum Związków Zawodowych w sprawie strajku generalnego na Śląsku w dniu 26 marca i pikiet solidarnościowych pod Urzędami Wojewódzkimi.


19/03/2013
Oferta General Motors Polska na zakup samochodów marki Opel dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.


14/03/2013
Ogólna informacja na temat kolonii organizowanych przez Zarząd Okręgowy NSZZ FiPW w Opolu w 2013 roku.
Szczegółowe informacje dotyczące kolonii w Unieściu.
Szczegółowe informacje dotyczące kolonii w OW Bęsia k. Biskupca.


14/03/2013
Rozliczenie skutków podwyżki, która zaczęła obowiązywać od października 2012 roku.


13/03/2013
Stanowisko Forum Związków Zawodowych w sprawie europejskiej akcji związkowej na rzecz przyszłości ludzi młodych.


13/03/2013
Międzynarodowe szkolenie dla funkcjonariuszy służb
mundurowych poświęcone praktycznemu doskonaleniu umiejętności z zakresu walki wręcz
/Samoobrona, Modern Combat, Krav Maga, Jiu-jitsu/,taktyki i techniki działań w sytuacjach
kryzysowych.


08/03/2013
Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w dniu 7 marca 2013 r.


03/03/2013
Zapytanie Posłanki Krystyny Łybackiej w sprawie efektów przekształcenia przywięziennych gospodarstw pomocniczych w instytucję gospodarki budżetowej.


03/03/2013
Interpelacja Posłanki Krystyny Łybackiej w sprawie warunków służby i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej – ponowna.


18/02/2013
Apel Zarządu Terenowego NSZZ FiPW w Areszcie Śledczym w Łodzi o pomoc dla funkcjonariuszy poszkodowanych w wypadku i ich rodzin.


14/02/2013
Stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do projektu ustawy o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym w razie wypadków i chorób pozostających w związku z warunkami lub właściwościami służby.


14/02/2013
Odpowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na interpelację Posła Janusza Dzięcioła dotyczącą art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy.


23/01/2013
Pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW kierowane do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w kwestii braku podwyżek dla pracowników cywilnych SW.


15/01/2013
Stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do otrzymanego projektu ustaw o zmianach w pragmatyce służb mundurowych w związku z odpłatnością w wysokości 80% za pobyt na zwolnieniu lekarskim i innych zmianach.


15/01/2013
Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych ze spotkania w dniu 15 stycznia 2013 roku.


09/01/2013
Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na interpelację Posła Jerzego Szmita z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie projektu rozporządzenia MS zmieniającego rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy SW.


09/01/2013
Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na interpelację Posłanki Krystyny Łybackiej z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie warunków służby i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej.


27/12/2012
Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na interpelację Posła
Waldemara Sługockiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. dotyczącą obecnej sytuacji oraz proponowanych zmian w funkcjonowaniu Służby Więziennej.


13/12/2012
Odpowiedź Dyrektora Generalnego SW na pismo Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW w sprawie rozliczenia skutków podwyżki.


08/12/2012
Pismo Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW kierowane do Dyrektora Generalnego SW w sprawie rozliczenia skutków podwyżki.


28/11/2012
Interpelacja Posła Jerzego Szmita z Olsztyna w sprawie zapisu w uzasadnieniu do projektu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie dotyczące umundurowania funkcjonariuszy Służby Więziennej.


25/11/2012
Interpelacja Posła Waldemara Sługockiego w sprawie obecnej sytuacji oraz proponowanych zmian w funkcjonowaniu Służby Więziennej.


21/11/2012
Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego o nienadawaniu dalszego biegu wnioskowi o zbadanie zgodności z Konstytucją zmian, jakie zaszły dla funkcjonariuszy przyjmujących się po raz pierwszy do służby po 1999 roku.


20/11/2012
Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na pismo Przewodniczącego ZG NSZZ FiPW z dnia 30 października br. w braku przepisów wykonawczych do rozporządzenia MS w sprawie wykazu chorób, z tytułu których funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie.


18/11/2012
Interpelacja poselska Pani Posłanki Krystyny Łybackiej w sprawie warunków służby i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej.


02/11/2012
Pismo Przewodniczącego Forum Związków Zawodowych w sprawie akcji protestacyjnych w dniu 14 listopada 2012 roku.
Deklaracja przyjęte przez Komitet Wykonawczy EKZZ w sprawie akcji protestacyjnej w dniu 14 listopada 2012 roku.


30/10/2012
Pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW kierowane do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku przepisów wykonawczych do rozporządzenia MS w sprawie wykazu chorób, z tytułu których funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie.


23/10/2012
Apel Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW o wsparcie dla rodziny tragicznie zmarłego kol. Tomasza Mielko, funkcjonariusza z Zakładu Karnego w Rawiczu.


10/10/2012
Oferta General Motors Poland Sp. z o.o. na promocyjny zakup samochodów marki Opel dla członków NSZZ FiPW.


05/10/2012
Komunikat z odprawy służbowej, która odbyła się w dniu 3 października br. w ODK SW w Popowie.


04/10/2012
Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 4 października 2012 r. w sprawie odpłatności w wysokości 80% za L-4.


20/09/2012
Odpowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na wystąpienie Federacji ZZ Służb Mundurowych z dnia 9 sierpnia br. dotyczące realizacji podwyżek uposażenia funkcjonariuszy.


20/09/2012
Podziękowanie Dyrektora polskiej szkoły w Miednikach Królewskich dla Zarządu Głównego NSZZ FiPW za pomoc dzieciom.


23/08/2012
Pismo kierowane do Ministra Sprawiedliwości zawierające opinie do przesłanych projektów aktów prawnych gwarantujących podwyżkę uposażenia funkcjonariuszy Służby Więziennej w 2012 roku.


20/08/2012
Stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do projektu założeń Ustawy o zmianie ustaw o Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw.

Stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do projektu założeń Ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i o świadczeniach odszkodowawczych z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą oraz o zmianie niektórych innych ustaw.


13/08/2012
Odpowiedź Ministerstwa spraw Wewnętrznych na wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z 25 lipca 2012 r. dotyczące danych stanowiących podstawę opracowanych założeń zmian ustawowych.


09/08/2012
Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu w dniu 8 sierpnia 2012 r.
Wystąpienie FZZ SM kierowane do Prezesa Rady Ministrów w sprawie planowanych podwyżek.


06/08/2012
Odpowiedź Biura Prawnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej dotycząca błędnych interpretacji przełożonych dotyczących regulowania czasu wolnego i chorobowego funkcjonariuszy SW.


27/07/2012
Wniosek Federacji ZZ Służb Mundurowych kierowany do Ministra Spraw Wewnętrznych o podanie podstaw opracowania założeń zmian ustawowych.


26/07/2012
Podziękowanie od Starostwa Powiatowego w Iławie złożone na ręce Przewodniczącego ZG NSZZ FiPW dla Zarządu Terenowego NSZZ FiPW w Iławie.


24/07/2012
Życzenia z okazji święta Policji od Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.


23/07/2012
Stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 23 lipca 2012 r.


12/07/2012
Odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości na interpelację Posła Patryka Jakiego w sprawie przekształceń ODK SW w Turawie.
Zapytanie Posła Jana Jakiego kierowane do Ministra sprawiedliwości w sprawie przekształceń ODK SW w Turawie.


04/07/2012
Odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości na interpelację Posła Jacka Żalka w sprawie sytuacji w Służbie Więziennej.


14/06/2012
Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu roboczym z przedstawicielami Biura Bezpieczeństwa Narodowego.


06/06/2012
Pismo Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby funkcjonariusza Służby Więziennej.


05/06/2012
Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu z Prezydentem RP Panem Bronisławem Komorowskim.


04/06/2012
Odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości na interpelację poselską Pana Grzegorza Matusiaka w sprawie Ośrodków Doskonalenia Kadr Służby Więziennej.


04/06/2012
Interpelacja Posła Pana Jacka Żaleka kierowana do Ministra Sprawiedliwości w sprawie obecnej sytuacji Służby Więziennej.


02/06/2012
Komunikat Ogólnopolskiego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.


28/05/2012
Odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości na interpelację Posła Stanisława Ożoga w sprawie wysokości dodatków służbowych funkcjonariuszy Służby Więziennej.


24/05/2012
Nowa oferta sportowo – rekreacyjna klubów Pure Health & Fitness dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.


24/05/2012
Pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW kierowane do Dyrektora Generalnego SW w sprawie realizacji wypłat ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby funkcjonariusza Służby Więziennej.


24/05/2012
Informacja dotycząca podziału kolonii dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Zarząd Okręgowy NSZZ FiPW w Opolu przy udziale CZSW.


24/05/2012
Pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa dotyczące zasad funkcjonowania nowego ubezpieczenia grupowego PZU.


22/05/2012
Wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie pilnego spotkania w związku z planowaną reformą systemu emerytalnego funkcjonariuszy.


22/05/2012
Wystąpienie Forum Związków Zawodowych do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie planowanej reformy emerytalnej.


22/05/2012
Komunikat Komitetu Protestacyjno – Strajkowego Forum Związków Zawodowych o odwołaniu planowanej na 24 maja br. manifestacji w Warszawie.


19/05/2012
Komunikat Komitetu Protestacyjno – Strajkowego Forum Związków Zawodowych z 18 maja 2012 r.


18/05/2012
Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie organizacji dodatkowych miejsc dla osób pozbawionych wolności podczas EURO 2012.


16/05/2012
Wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do Premiera RP Pana Donalda Tuska.


09/05/2012
Odpowiedź Biura Prawnego CZSW na zapytanie Wiceprzewodniczącego ZG NSZZ FiPW w sprawie naliczania wysługi emerytalnej.


09/05/2012
Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na interpelację Posła Janusza Dzięcioła w sprawie wzrostu uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej.


09/05/2012
Interpelacja Posła Grzegorza Matusiaka w sprawie w sprawie planów przekształceń i likwidacji ośrodków doskonalenia kadr Służby Więziennej.


07/05/2012
Wniosek Prokuratora Generalnego do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zbadania prawidłowości zapisów ustawy o Służbie Więziennej oraz pozostałych aktów prawnych wydanych na jej podstawie.


29/04/2012
Interpelacja Posła Stanisława Ożoga kierowana do Ministra Sprawiedliwości w sprawie standaryzacji dodatków służbowych funkcjonariuszy Służby Więziennej.


29/04/2012
Oświadczenie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 26 kwietnia br. do projektu ustawy emerytalnej.


19/04/2012
Stanowisko Federacji Związków Zawodowych z dnia 18 kwietnia 2012 r.


13/04/2012
Odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pana Stanisława Chmielewskiego na pismo Przewodniczącego ZG NSZZ FiPW w sprawie Ośrodków Doskonalenia Kadr Służby Więziennej.


12/04/2012
Interpelacja Posła Johna Abrahama Godsona w sprawie trudnej sytuacji w więziennictwie w Polsce zagrażającej
przeludnieniem.


05/04/2012
Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 23.02.2012.


04/04/2012
Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości na interpelację Posła Tomasza Garbowskiego w sprawie przekształceń ODK Służby Więziennej.


04/04/2012
Pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW kierowane do Dyrektora Generalnego SW w sprawie nadgodzin i wiążących się z tym nieprawidłowości.


03/04/2012
Pismo MSW zawierający uzasadnienie i ocenę skutków regulacji do projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.


03/04/2012
Apel o pomoc dla funkcjonariuszy z okręgu szczecińskiego, którzy ucierpieli w wyniku pożarów.


03/04/2012
Odpowiedź Dyrektora Generalnego SW na pismo Przewodniczącego ZG NSZZ FiPW z dnia 31 stycznia 2012 r.


31/03/2012
Odpowiedź Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie nierównego traktowania funkcjonariuszy kierowane do Premiera RP.


29/03/2012
Interpelacja poselska Pani Poseł Beaty Mazurek w sprawie ODK Służby Więziennej.
Interpelacja poselska Pana Posła Jacka Czerniaka w sprawie ODK Służby Więziennej.
Interpelacja poselska Pana Posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie ODK Służby Więziennej.


27/03/2012
Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu w dniu 27 marca 2012 r.


24/03/2012
Komunikat Komitetu Protestacyjno – Strajkowego Forum Związków Zawodowych.


22/03/2012
Pismo Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi w sprawie pisma, które wystosował Komendant ODK SW w Sulejowie do Przewodniczący ZG NSZZ FiPW.


22/03/2012
Pismo Komendanta Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Sulejowie w sprawie pisma, które wystosował Przewodniczący ZG do Ministra Sprawiedliwości.


21/03/2012
Uchwała Senatu RP z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.


20/03/2012
Pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW kierowane do Ministra Sprawiedliwości w sprawie funkcjonowania Ośrodków Doskonalenia Kadr Służby Więziennej.


19/03/2012
Pismo Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej w sprawie Ośrodków Doskonalenia Służby Więziennej.


16/03/2012
Odpowiedź MSW na uwagi do projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy zgłoszone przez Forum Związków Zawodowych.


16/03/2012
Odpowiedź MSW na uwagi do projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy zgłoszone przez NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.


14/03/2012
Interpelacja Posła Tomasza Garbowskiego w sprawie likwidacji Ośrodków Doskonalenia Kadr Służby Więziennej.


13/03/2012
Pismo Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie standaryzacji stanowisk w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.


08/03/2012
Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu w dniu 8 marca w sprawie reformy systemu emerytalnego.


07/03/2012
Pismo kierowane do Ministra Sprawiedliwości w sprawie pilnego spotkania poświęconego dalszemu funkcjonowaniu Ośrodków Doskonalenia Kadr Służby Więziennej.


05/03/2012
Pismo Dyrektora Generalnego Służby Więziennej dotyczące zasad mianowania funkcjonariuszy pionu ochrony na stanowiska oddziałowych.


28/02/2012
Zaproszenie na spotkanie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w sprawie dalszych rozmów dotyczących reformy systemu emerytalnego funkcjonariuszy.


23/02/2012
Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po posiedzeniu w dniu 23 lutego 2012 r.


23/02/2012
Wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego.


23/02/2012
Wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska.


13/02/2012
Uwagi Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym (…).


10/02/2012
Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu z Wicemarszałkiem Senatu Panem Stanisławem Karczewskim.


01/02/2012
Stanowisko Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego Województwa Świętokrzyskiego w sprawie sytuacji w służbach mundurowych.
Stanowisko Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego Województwa Podlaskiego w sprawie sytuacji w służbach mundurowych.


01/02/2012
Informacja przekazana przez Posła Pana Jarosława Zielińskiego dotycząca szczegółów uchwalania budżetu na 2012 rok, w tym podwyżek dla funkcjonariuszy służb mundurowych.


01/02/2012
Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, po spotkaniu w dniu 1 lutego br.


01/02/2012
Wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych kierowane do Senatorów RP w sprawie podwyżek dla funkcjonariuszy w 2012 roku.


01/02/2012
Stanowisko Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (…) oraz niektórych innych ustaw.


27/01/2012
Odpowiedź Dyrektora Generalnego SW na pismo Przewodniczącego ZG NSZZ FiPW z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie podziału nagród.
Opinia niezależnej kancelarii radcowskiej w w/w sprawie z Żor.
Opinia niezależnej kancelarii radcowskiej w w/w sprawie z Białegostoku.


25/01/2012
Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na zapytanie grupy posłów w/s dyrektora OISW w Lublinie.


25/01/2012
Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na interpelację Posła Jacka Czerniaka w/s dyrektora OISW w Lublinie.


25/01/2012
Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Wielkopolskiego.


24/01/2012
Wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych kierowane do Parlamentarzystów w sprawie podwyżek uposażeń funkcjonariuszy.


24/01/2012
Pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW kierowane do Dyrektora Generalnego SW w sprawie sytuacji panującej w OISW w Poznaniu.


24/01/2012
Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu w dniu 24 stycznia 2012 r.


18/01/2012
Komunikat Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych po spotkaniu w dniu 18 stycznia 2012 r.


17/01/2012
Poparcie Związku Zawodowego Celników dla protestu służb mundurowych w związku z brakiem podwyżek w 2012 roku.


15/01/2012
Podziękowanie Przewodniczącego ZO NSZZ FiPW we Wrocławiu dla uczestników pikiety w dniu 12 stycznia br.


13/01/2012
Zaproszenie na spotkanie przedstawicieli Zarządu Głównego NSZZ FiPW z Ministrem Sprawiedliwości Panem Jarosławem Gowinem i Sekretarzem Stanu w MS Panem Stanisławem Chmielewskim.


12/01/2012
Podziękowanie Międzyzwiązkowego Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego FZZ Służb Mundurowych dla organizatorów pikiet w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.


12/01/2012
Petycja przekazana przez przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych służb Mundurowych podczas pikiety w Warszawie.


11/01/2012
Zapytanie poselskie nr 144 w sprawie nieprawidłowości służbowych i relacji interpersonalnych w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie.


11/01/2012
Wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o Zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.


10/01/2012
Komunikat organizacyjne Wojewódzkiego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego dotyczący pikiety w dniu 12 stycznia br. w Poznaniu.


10/01/2012
Plan pikiety służb mundurowych, która odbędzie się w dniu 12 stycznia br. w Gdańsku.


10/01/2012
Harmonogram i regulamin pikiety Wojewódzkiego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Województwa Mazowieckiego, która odbędzie się w dniu 12 stycznia br. w Warszawie.


09/01/2012
Komunikat Wojewódzkiego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego dotyczący pikiety w dniu 12 stycznia br. w Poznaniu.


07/01/2012
Plan pikiety organizowanej przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny w Poznaniu w dniu 12 stycznia 2012 r.


05/01/2012
Komunikat Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego dotyczący pikiet w dniu 12 stycznia 2012 r.


05/01/2012
Komunikat Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Województwa Dolnośląskiego dotyczący spraw organizacyjnych pikiety pod Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu.


03/01/2012
Pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FiPW w sprawie organizacji protestów w dniach 5, 10 i 12 stycznia 2012 r.


 

STARSZE INFORMACJE