Witam, z tego co się orientuję to Policja dostanie podwyżki do 4 i 5 grupy zaszeregowania. Odpowiadają one: 4 - dzielnicowy, 5 - asystent(starszy dzielnicowy).
Wnioskuję z tego że jeżeli pojawią się i u nas takie podziały to dostaną podwyżki stanowiska do oddziałowego - 7 grupa oraz starszego oddziałowego - 9 grupa.
U nas grup zaszeregowania jest więcej i dlatego do 9 powinna być podwyżka. Każdy kto jest do 9 grupy powinien dostać podwyżkę. Jest trochę tego bo i konserwatorzy, technicy, szefowie kuchni, pielęgniarki itd. itp.
Odpowiedz
(06-04-2018, 10:51 )Zero napisał(a):
(03-04-2018, 16:05 )Strażnik sw napisał(a): Witam koledzy ! Czy jest ktoś kto zaczął służbę w SW w 2013 r a przed tą służbą odbył służbę kandydacką w Oddziale Prewencji Policji lub w Straży Granicznej?  
Pozdrawiam i oczekuje na odpis.

Tak - u nas zaliczyli ten okres i chłopak podlega pod stare zasady emerytalne.

Powiesz mi w jakiej jednostce to miało miejsce
Odpowiedz
(06-04-2018, 10:51 )Zero napisał(a):
(03-04-2018, 16:05 )Strażnik sw napisał(a): Witam koledzy ! Czy jest ktoś kto zaczął służbę w SW w 2013 r a przed tą służbą odbył służbę kandydacką w Oddziale Prewencji Policji lub w Straży Granicznej?  
Pozdrawiam i oczekuje na odpis.

Tak - u nas zaliczyli ten okres i chłopak podlega pod stare zasady emerytalne.

Kolego powiesz mi w jakiej jednostce ten chłopak dostał taka informację że podlega pod stare zasady? I czy ma to na jakimś dokumencie że obejmuje go stara ustawa emerytalna?
Odpowiedz
(06-04-2018, 10:51 )Zero napisał(a):
(03-04-2018, 16:05 )Strażnik sw napisał(a): Witam koledzy ! Czy jest ktoś kto zaczął służbę w SW w 2013 r a przed tą służbą odbył służbę kandydacką w Oddziale Prewencji Policji lub w Straży Granicznej?  
Pozdrawiam i oczekuje na odpis.

Tak - u nas zaliczyli ten okres i chłopak podlega pod stare zasady emerytalne.
 Witam chodzi mi o wysługę lat ? Jak Wam zaliczyli?
Odpowiedz
Joachim Brudziński na odprawie dolnośląskich służb: Uważam, że powinny znaleźć się pieniądze na podwyżki
http://nszzp.wroclaw.pl/index.php/2018/0...rudzinski/
Odpowiedz
(07-04-2018, 8:47 )olee napisał(a):
(03-04-2018, 20:23 )awj1 napisał(a): To jakie mają być podwyżki i dla kogo?

Nadal czekamy na oficjalne informacje ale z tego co się dowiedziałem od kolegów to prawdopodobnie po 100 zł (netto) dla wszystkich.
Tylko ostrzegam ta informacja nie jest pewna na 100% bo nadal trwają negocjacje.

Tajna przez poufna Big Grin uwielbiam te rewelacje. Będą konkrety to je opublikuję. Pozdrawiam
Odpowiedz
(03-04-2018, 20:23 )awj1 napisał(a): To jakie mają być podwyżki i dla kogo?

Nadal czekamy na oficjalne informacje ale z tego co się dowiedziałem od kolegów to prawdopodobnie po 100 zł (netto) dla wszystkich.
Tylko ostrzegam ta informacja nie jest pewna na 100% bo nadal trwają negocjacje.
Odpowiedz
(04-04-2018, 17:22 )pabel32 napisał(a): Witam kiedy wypłata mundurówki w slużbie.


13 kwietnia wypłata "mundurówki"
Odpowiedz
(03-04-2018, 16:05 )Strażnik sw napisał(a): Witam koledzy ! Czy jest ktoś kto zaczął służbę w SW w 2013 r a przed tą służbą odbył służbę kandydacką w Oddziale Prewencji Policji lub w Straży Granicznej?  
Pozdrawiam i oczekuje na odpis.

Tak - u nas zaliczyli ten okres i chłopak podlega pod stare zasady emerytalne.
Odpowiedz
(04-04-2018, 17:22 )pabel32 napisał(a): Witam kiedy wypłata mundurówki w slużbie.

Nie masz KADR?
Odpowiedz
Witam koledzy ! Czy jest ktoś kto zaczął służbę w SW w 2013 r a przed tą służbą odbył służbę kandydacką w Oddziale Prewencji Policji lub w Straży Granicznej?  

Pozdrawiam i oczekuje na odpis
Odpowiedz
(04-04-2018, 21:50 )andzejsw napisał(a): Panowie jak u nas będą kształtować się majowe podwyżki coś ktoś wie ? bo admin jakoś nie jest skory , żeby odp chyba , że nie posiada wiedzy na owe pytanie....w co .... Huh

U nas w służbie chodzą pogłoski że po 100 zł dla każdego ale ile w tym prawdy  Huh  tego nie wiem.
Odpowiedz
Mundurowe podwyżki. Kto od maja zarobi więcej?
A gdzie nasza służba? Huh
http://www.infosecurity24.pl/mundurowe-p...obi-wiecej
Odpowiedz
Panowie jak u nas będą kształtować się majowe podwyżki coś ktoś wie ? bo admin jakoś nie jest skory , żeby odp chyba , że nie posiada wiedzy na owe pytanie....w co .... Huh
Odpowiedz
(29-03-2018, 20:11 )DarekM napisał(a): Witam serdecznie.
Pytanie moje dotyczy urlopu okolicznościowego zgodnie z art.145 ust.2
Kiedy i w jakich okolicznościach można udzielić funkcjonariuszowi w/w urlopu jeżeli posiada urlop wypoczynkowy , który jak sama nazwa wskazuje służy do wypoczynku.
Nadmienię jednocześnie , że cyklicznie muszę konsultować swoją córkę u lekarza gdyż miała operację usunięcia nowotworu złośliwego.
Napisałem do dyrektora o w/w urlop i dostałem odpowiedź odmowną gdyż posiadam urlop wypoczynkowy.
Pozdrawiam proszę o odpowiedź

Właściwie to sam odpowiedziałeś na to pytanie - można, a nie przysługuję lub należy. Z tego co piszesz to dyrektor podziela Twoją argumentację, że urlopu można Ci udzielić, ale uzależnia to od spełnienia warunku, braku innych dni wolnych do wykorzystania. Czy słusznie czy też nie to kwestia polemiki...ma takie prawo, odwołanie nie przysługuje.

W razie potrzeby udostępniam komentarz do Ustawy.

SŁUŻBA WIĘZIENNA KOMENTARZ 
Stan prawny na 1 października 2013 r.
Wolters Kluwer SA, 2013
ISBN: 978-83-264-4438-8 napisał(a):
Art. 145. 1. Funkcjonariuszowi udziela się na jego wniosek płatnego urlopu okolicznościowego z tytułu przeniesienia z urzędu do dalszego pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej, jeżeli z przeniesieniem wiąże się zmiana zamieszkania, w wymiarze 5 dni.
2. Funkcjonariuszowi można udzielić na jego wniosek płatnego urlopu okolicznościowego na załatwienie szczególnie ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, w wymiarze 3 dni w roku kalendarzowym.
 
1. Artykuł 145 dotyczy instytucji urlopu okolicznościowego. Ustawa o Służbie Więziennej nie zawiera definicji legalnej urlopu okolicznościowego, natomiast w literaturze przedmiotu definiuje się ogólnie to pojęcie jako okres, na który pracodawca lub podmiot służbowy udziela zatrudnionemu zwolnienia od pracy w związku z zajściem okoliczności normatywnej warunkującej takie zwolnienie (por. T. Kuczyński, E. Mazurczak- Jasińska, J. Stelina, Stosunek służbowy R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, t. 11…, s. 397). Zgodnie z ust. 1 komentowanego artykułu funkcjonariuszowi obligatoryjnie udziela się na jego wniosek płatnego urlopu okolicznościowego z tytułu przeniesienia z urzędu do dalszego pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej, jeżeli z przeniesieniem wiąże się zmiana zamieszkania, w wymiarze pięciu dni. Z wykładni językowej tej regulacji wynika, że udzielenie płatnego, obligatoryjnego urlopu okolicznościowego następuje po spełnieniu łącznie trzech przesłanek: funkcjonariusz złoży wniosek o udzielenie przedmiotowego urlopu, zostanie przeniesiony z urzędu do dalszego pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej, a ponadto z przeniesieniem tym wiąże się zmiana miejsca zamieszkania. A contrario, jeżeli z przeniesieniem służbowym nie wiąże się zmiana miejsca zamieszkania, urlop okolicznościowy, mimo spełnienia dwóch wcześniejszych przesłanek, nie będzie przysługiwał funkcjonariuszowi. Przedmiotowy wniosek może mieć zarówno formę pisemną, jak i ustną (aczkolwiek dla celów dowodowych wskazana byłaby forma pisemna). Dopuszczalność złożenia wniosku w formie ustnej wynika nie tylko z literalnego brzmienia omawianego przepisu, lecz także z wykładni systemowej. Warto bowiem zwrócić uwagę, że jeśli intencją ustawodawcy jest, by wniosek funkcjonariusza miał wyłącznie formę pisemną, wskazuje on na to wyraźnie (por. np. art. 147 ust. 1 ustawy o SW). Co do wyrażenia „inna jednostka organizacyjna” należy je odczytywać w kontekście art. 8 ust. 1 ustawy o SW, zgodnie z którym jednostkami organizacyjnymi Służby Więziennej są Centralny Zarząd Służby Więziennej, okręgowe inspektoraty Służby Więziennej, zakłady karne i areszty śledcze, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej oraz ośrodki szkolenia Służby Więziennej i ośrodki doskonalenia kadr Służby Więziennej.
 
2. Ustęp 2 dotyczy z kolei płatnego urlopu okolicznościowego fakultatywnego, którego ewentualne przyznanie wiąże się z istotnymi sprawami osobistymi lub rodzinnymi. Stosownie bowiem do tego przepisu funkcjonariuszowi można udzielić na jego wniosek płatnego urlopu okolicznościowego na załatwienie szczególnie ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, w wymiarze trzech dni w roku kalendarzowym. Warto przy tym zauważyć, że w unormowaniu tym ustawodawca posłużył się wyrażeniem „w wymiarze 3 dni w roku kalendarzowym”, a więc teoretycznie funkcjonariuszowi może być udzielony urlop dodatkowy periodycznie co roku na załatwienie szczególnie ważnych spraw osobistych lub rodzinnych. Taka konstrukcja fakultatywnego urlopu okolicznościowego różni go od obligatoryjnego urlopu okolicznościowego (por. ust. 1 niniejszego artykułu), gdzie prawodawca posłużył się wyrażeniem „w wymiarze 5 dni”.
 
Zwrot „szczególnie ważne sprawy osobiste lub rodzinne” jest typowym określeniem nieostrym, czyli takim, którym ustawodawca posługuje się w celu zapewnienia elastyczności aktowi normatywnemu. Posłużenie się określeniami nieostrymi przenosi część ciężaru rozstrzygania danej kwestii na organy stosujące prawo, które dopiero na tle konkretnej sprawy mogą ocenić, czy dany stan odpowiada danej regulacji ustawowej (por. G. Wierczyński, Komentarz do zał. § 155 rozporządzenia w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”, LEX/el. 2009). Wobec tego trzeba stwierdzić, że to podmiot służbowy będzie dokonywał oceny, czy na tle konkretnej sprawy zachodzą szczególnie ważne sprawy osobiste lub rodzinne będące podstawą do udzielenia funkcjonariuszowi fakultatywnego urlopu okolicznościowego w wymiarze trzech dni w roku kalendarzowym. Należy jednak zauważyć, że nawet zaistnienie po stronie funkcjonariusza „szczególnie ważnych spraw osobistych lub rodzinnych” nie obliguje podmiotu służbowego do udzielenia mu urlopu okolicznościowego, gdyż ustawodawca w omawianej regulacji posłużył się zwrotem „można udzielić”. Uprawnienie do przedmiotowego urlopu powstaje zatem dopiero z chwilą jego przyznania na mocy jednostronnego aktu przełożonego służbowego (zob. T. Kuczyński, E. Mazurczak-Jasińska, J. Stelina, Stosunek służbowy R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego, t. 11…, s. 397–398). W kontekście omawianej regulacji warto  także podnieść, że przepisy innych ustaw pragmatycznych co do zasady również nie określają, jakie przypadki można uznać za ważne sprawy osobiste lub rodzinne. Wyjątkiem jest tutaj art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1712 z późn. zm.), zgodnie z którym takimi okolicznościami są zawarcie związku małżeńskiego, urodzenie się dziecka, ślub dziecka własnego, przysposobionego, pasierba, dziecka obcego przyjętego na wychowanie i utrzymanie, w tym także w ramach rodziny zastępczej, pogrzeb małżonka, dziecka, rodziców, rodzeństwa, teściów, dziadków i opiekunów oraz innej osoby pozostającej na utrzymaniu funkcjonariusza lub pod jego bezpośrednią opieką (por. P. Szustakiewicz, Stosunki służbowe funkcjonariuszy…, s. 185).
Odpowiedz
Witam kiedy wypłata mundurówki w slużbie.
Odpowiedz
To jakie mają być podwyżki i dla kogo?
Odpowiedz
Witam koledzy ! Czy jest ktoś kto zaczął służbę w SW w 2013 r a przed tą służbą odbył służbę kandydacką w Oddziale Prewencji Policji lub w Straży Granicznej?  
Pozdrawiam i oczekuje na odpis.
Odpowiedz
Pochwalony Tongue

Wszędzie, nawet na naszym forum, piszecie o podwyżkach... ale w Policji. A co z nami? Jest wypracowane jakieś porozumienie odnośnie NASZYCH podwyżek???
Kto? Ile? Od kiedy?
Pozdrawiam
Odpowiedz
Łódź: Policjanci przygotowują się do strajku włoskiego w kwietniu. „W ludziach aż się gotuje”

Propozycja MSWiA

Jeszcze w czasie spotkania mundurowych MSWiA wydało komunikat. Resort przypomina, że od 1 maja tego roku podwyżki otrzyma 110 tys. policjantów, strażaków, strażników granicznych oraz funkcjonariuszy SOP.
Policji przypada kwota 98 365 tys. zł. Jednak to właśnie policjanci są najbardziej niezadowoleni. Nie podoba im się, że pieniądze są przeznaczone jedynie dla nowych funkcjonariuszy.

Wyobraźmy sobie, że funkcjonariusze z ośmioletnim stażem będą uczyli zawodu nowych, zarabiając tyle samo co oni. To rozwali system płacowy – mówi Krzysztof Balcer, przewodniczący łódzkich związkowców policyjnych. 29 marca do związkowców trafiły projekty rozporządzeń płacowych dotyczących tegorocznych podwyżek. Jeśli ich nie zaakceptują – a na to wygląda – czeka nas strajk. Opinię co do dokumentu wydadzą w następnym tygodniu.

MSWiA przypomniało, że od 1 stycznia 2019 r. zapowiadane są kolejne podwyżki uposażeń w służbach.
W ludziach się gotuje
Tymczasem w łódzkim garnizonie panuje ożywienie. Wszyscy przygotowują się na 14 kwietnia. Do tej daty związkowcy dali ministrowi czas na reakcję. Potem ma się rozpocząć strajk. Sprawdzają, ilu funkcjonariuszy jest gotowych wziąć w nim udział.


– Rozmawialiśmy z ludźmi, i z tymi z pierwszej linii, i z tymi wyżej. Pójdą za nami, bo się w nich aż gotuje. Bardzo wielu policjantów z garnizonu tylko czeka na sygnał – mówi Krzysztof Balcer. Liczenie trwa.

http://nszzp.pl/przeglad-prasy/lodz-poli...ie-gotuje/
Odpowiedz
(30-03-2018, 15:36 )mlody_funkcjusz napisał(a): http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/123...3#12499303

W końcu komuna zniknie Smile
Odpowiedz
Witam serdecznie po czasie posuchy..
W końcu coś się nowego dowiemy co w trawie piszczy Smile
Odpowiedz
(30-03-2018, 7:21 )konradissimus napisał(a): Big Grin ciekawe jak u nas podziela te zawrotną kwotę

Witam 

Do podwyżek został już  nie cały miesiąc a tu nadal nic nie wiadomo.  Dodgy
Odpowiedz
Wszystkim życzę wesołych świąt!!!;
Odpowiedz
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/123...3#12499303
Odpowiedz
No to ZK Goleniów stał się transparentną jednostką do walki z totalnym łamaniem podstawowych praw pracowniczych nabytych lub jeszcze nie odkrytych w tym kraju!? Czy ktoś mądry wytłumaczy nam o co w tym wszystkim common?
Odpowiedz
Big Grin ciekawe jak u nas podziela te zawrotną kwotę
Odpowiedz
Witam serdecznie.
Pytanie moje dotyczy urlopu okolicznościowego zgodnie z art.145 ust.2
Kiedy i w jakich okolicznościach można udzielić funkcjonariuszowi w/w urlopu jeżeli posiada urlop wypoczynkowy , który jak sama nazwa wskazuje służy do wypoczynku.
Nadmienię jednocześnie , że cyklicznie muszę konsultować swoją córkę u lekarza gdyż miała operację usunięcia nowotworu złośliwego.
Napisałem do dyrektora o w/w urlop i dostałem odpowiedź odmowną gdyż posiadam urlop wypoczynkowy.
Pozdrawiam proszę o odpowiedź
Odpowiedz
Do zaopiniowania trafiły projekty rozporządzeń płacowych.

Do Zarządu Głównego NSZZ Policjantów trafiły projekty rozporządzeń płacowych. Są one konsekwencją przyznania przez Rząd dodatkowych 150 mln zł dla funkcjonariuszy służb mundurowych podległych MSWiA. Dla Policji przypada kwota 98 365 tys. zł. Z niej sfinansowane zostaną podwyżki zaplanowane od 1 maja 2018 r.

Niestety, nie wszyscy policjanci te podwyżki otrzymają. MSWiA chce, żeby otrzymali je policjanci wyłącznie nowo przyjęci oraz ci, którzy zajmują stanowiska podstawowe. Według propozycji zawartych w projektach, po 202 zł brutto mają otrzymać policjanci zaszeregowani na grupach 2 i 3 a po 102 zł brutto – policjanci z grup 4 i 5. Ma się to odbyć poprzez podniesienie wielokrotności kwoty bazowej, czyli tzw. mnożników kształtujących uposażenie zasadnicze na poszczególnych grupach zaszeregowania. Kwoty podwyżki w obrębie tych samych grup nie będą jednak takie same, ponieważ o wysokości uposażenia zasadniczego decyduje jeszcze dodatek stażowy powiązany procentowo z iloczynem kwoty bazowej (1523,29 zł) i mnożnika przypisanego do grupy. Nieco więcej dostaną więc policjanci z większym stażem. O 175 zł ma też wzrosnąć dodatek stołeczny.


http://nszzp.pl/aktualnosci-prawne/do-za...placowych/
Odpowiedz
(28-03-2018, 19:54 )greg0026 napisał(a):  Do funkcjonariusznszzfipw

"co do tegorocznej podwyzki - od dwoch lat wiadomo bylo w jakiej formie sa zaplanowane podwyzki - ubiegly rok dwiescie z hakiem, w tym 80-90 (brutto) i w przyszlym niecale 300 (brutto), wiec przestancie narzekac, ze malo, ze smiech itp. tegorocznej podwyzki moglo rownie dobrze wcale nie byc. jezeli dla Was te 80brutto (w skali jednego roku przynajmniej 700zl netto) to malo to prosze bardzo - niech Wam zabiora 80zl dodatku sluzbowego to przekonamy sie czy te 80 zl to jednak duzo czy malo!"

Skoro Ci tak dobrze to po co zapisałeś się do związków?, jeśli nie popierasz akcji protestacyjnej i uważasz że 2400zł na rękę to godna zapłata za służbę to może zastanów się nad sensem płacenia składek dla bandy "płaczków" bo  zarabiamy takie kokosy.
To że kiedyś psychopatyczny dowódca zmiany kazał Ci marznąć cały dzień na dworze, nie oznacza że musi tak pozostać. Jeśli tą formacją będą zarządzać ludzie o twojej mentalności, to obawiam się że za jakiś czas zostaniesz sam ze swoimi błyskotliwymi przemyśleniami, bo dziś młodzi ludzie nie dadzą sobą pomiatać za takie grosze, co z resztą już widać po ilości wakatów.

Niepozdrawiam

odnoszac sie do atakow na mnie po poprzednim wpisie:
nigdzie nie napisalem, ze 2400zl to pensja godna funkcjonariusza SW. owszem uwazam, ze adekwatnie do wykonywanej pracy zarabiamy smieszne pieniadze. wg mnie pensja na starcie powinna wynosic minimum 3000zl netto, awans na oddzialowego powinien wynosic minimum 500zl netto a nie jak jest teraz okolo 200zl. ogrom odpowiedzialnsoci oddzialowego oraz natlok obowiazkow jest porazajacy, awans na starszego oddzialowego powinien istniec z automatu i wynosic kolejne 400-500zl netto po dwoch- trzech latach. to bylyby kwoty adekwatne do ciezaru wykonywanych obowiazkow. 
ja sam jako oddzialowy z wieloletnim stazem zarabiam mniej wiecej kwote jaka podalem na starcie. 
jednak zdania nie zmienie co do kilku rzeczy: przyjmujac sie do sluzby wiedzielismy na co sie piszemy, wiedzielismy jakie sa zarobki i jakie warunki. wylewajac smutki i zale tutaj przez mlodych funkcjonariuszy zastanawiam sie czy wszyscy przemysleli decyzje o przyjeciu sie do SW. w 100% zgadzam sie z zadaniami zwiazkow oraz z ich akcja. i wlasnie w taki sposob powinnismy walczyc a nie placzac tutaj.
pozdrawiam
Odpowiedz
(28-03-2018, 14:57 )andzejsw napisał(a): czy Admin wie może jak będą klarować się majowe podwyżki ?? było spostkanie na którym powinno być coś już ustalone inne formacje wiedzą już co nie co a my jak zwykle na szarym końcu ? czy ADMIN może przekazać jakieś informacje ? no i sprawa nowych mundur kiedy wyjdzie nowe rozporządzenie ?

Coś cicho  o tych podwyżkach, ktoś ma jakieś konkrety  Dodgy
Co do mundurów to prawdopodobnie w pierwszej kolejności jest okręg Warszawski , wydawane umundurowanie od kwietnia .
Odpowiedz
Mundurowi, którzy narażają swoje życie w czasie służby, muszą być dobrze wynagradzani – twierdzą związkowcy.

– I dlatego jeszcze w tym roku każdy z nich powinien otrzymać 650 zł podwyżki. Zaproponowana przez rząd 150 zł nie rozwiąże problemów kadrowych. I nie będzie motywować do dalszej służby – podkreśla Rafał Jankowski, przewodniczący ZG NSZZ Policjantów.
 
A gdzie Służba Więzienna ?
Co z podwyżką od 1 Maja ? 
Cisza ............... Huh
Odpowiedz
(28-03-2018, 20:55 )Zoodiak83 napisał(a): Moja jednostka to ZK Goleniów.
Moje 2 pytanie brzmi:
Czy zasadnym jest przydzielenie funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w systemie jednozmianowym (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00), dyżuru telefonicznego (ostatnio prawie 100% prawdopodobieństwo otrzymania dodatkowej służby) w sobotę w godz. 18.45-6.45? W mojej ocenie, wezwanie f-sza na służbę w tym czasie będzie skutkowało niezapewnieniem 35 godzinowego nieprzerwanego tygodniowego odpoczynku( art. 128 ust 1 ustawy o SW). Przełożeni muszą liczyć się z możliwością wezwania funkcjonariusza, a tym samym wyrazić swoją aprobatę na łamanie przepisów wynikających wprost z ustawy o SW.

Przełożeni twierdzą, że dyżury telefoniczne są dobrowolne, niemniej jednak odbywają się na zasadzie rozkazu. Ogłaszane są w rozkazie dziennym Dyrektora. Najnowsze plotki mówią o powiększeniu liczby osób, które mogą „dobrowolnie” zgłosić się na 12h dyżur  telefoniczny. Do zaszczytnego grona wybrańców mają dołączyć panie z ewidencji, finansów, służby zdrowia itd. Prawdopodobnie podyktowane jest to pojawieniem się osadzonych kobiet z AŚ w Kamieniu Pomorskim. Załoga po cichu cieszy się, ponieważ teraz przybędzie narzekających funkcjonariuszy, a od zawsze wiadomo, że administracja ma więcej do powiedzenia, niż ochrona.

Do administratora:
Informuję, iż zapoznałem się ze wszystkimi opiniami prawnymi opublikowanymi na stronie związkowej. Z doświadczenia wiem, że opinia prawnika nie jest prawem. Jest tylko jego wizją interpretacji przepisów.

np. zgodnie z ustawą funkcjonariusz może być wyznaczony na dyżur, ale nie dłuższy niż 12h - koniec. Ja uważam, że f-sze jednozmienni powinni mieć dyżury tylko 8 godzinne (z ew. możliwością przedłużenia rozpoczętej już służby), ale przełożeni i pewnie ich prawnik twierdzą, że skoro nie ma w ustawie podziału na funkcjonariuszy jedno i wielozmiennych dot. dyżurów, to przepis dotyczy wszystkich.

np. 2 w ustawie napisane jest, że funkcjonariusz może być wyznaczony do dyżuru telefonicznego. W mojej ocenie znaczy to, że Dyrektor może ale nie musi wyznaczyć funkcjonariusza do dyżuru. Niemniej jednak decyzja należy do przełożonego. Funkcjonariusz nie ma możliwości negocjacji, odwołania się. Dyrektor jeżeli wyznaczy to zapewne ma powód. Nie ma tu mowy o dobrowolności funkcjonariusza. Jeżeli trzeba zabezpieczyć dwóch ludzi na dzień i dwóch ludzi na noc to znaczy, że mają oni zostać wyznaczeni i są wyznaczani, często rezygnując z weekendowych planów integracji z rodziną i przyjaciółmi.

Kwestia mieszania systemów służby wg. związkowego prawnika jest niedozwolona, ale w ZK w Goleniowie póki co jest dopuszczalna. Czy związki zawodowe mogą sprawdzić, czy aby nie dzieje się coś złego w tej jednostce?

Na marginesie chciałbym tylko wskazać, że kiedyś te dyżury mogą się odbić stronie służbowej czkawką. Jeżeli będzie trzeba naliczać czas służby za każdy dyżur zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego czasu pracy w rozumieniu dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. i najnowszego wyroku Trybunału z dnia 21 lutego 2018 r. (Wyrok C-518/15), to cała SW utonie w nadgodzinach, które kiedyś trzeba będzie oddać lub za nie zapłacić.
----------------------

Do administratora:

Informuję, iż zapoznałem się ze wszystkimi opiniami prawnymi opublikowanymi na stronie związkowej. Z doświadczenia wiem, że opinia prawnika nie jest prawem. Jest tylko jego wizją interpretacji przepisów.

To się Szanowny Pan myli, ponieważ nie jest to wizja interpretacji przepisów a opisany stan faktyczny przepisów, Pani która robiła te opinie zna się na prawie pracy i ustawach pragmatycznych SW i Policji bo współpracuje od dłuższego czasu z tymi służbami. Proszę zatem nie deprecjonować opinii, które są umieszczone na stronie i wprowadzać czytających w błąd jakoby one nie miały znaczenia. Pozdrawiam
Odpowiedz
Moja jednostka to ZK Goleniów.
Moje 2 pytanie brzmi:
Czy zasadnym jest przydzielenie funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w systemie jednozmianowym (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00), dyżuru telefonicznego (ostatnio prawie 100% prawdopodobieństwo otrzymania dodatkowej służby) w sobotę w godz. 18.45-6.45? W mojej ocenie, wezwanie f-sza na służbę w tym czasie będzie skutkowało niezapewnieniem 35 godzinowego nieprzerwanego tygodniowego odpoczynku( art. 128 ust 1 ustawy o SW). Przełożeni muszą liczyć się z możliwością wezwania funkcjonariusza, a tym samym wyrazić swoją aprobatę na łamanie przepisów wynikających wprost z ustawy o SW.

Przełożeni twierdzą, że dyżury telefoniczne są dobrowolne, niemniej jednak odbywają się na zasadzie rozkazu. Ogłaszane są w rozkazie dziennym Dyrektora. Najnowsze plotki mówią o powiększeniu liczby osób, które mogą „dobrowolnie” zgłosić się na 12h dyżur telefoniczny. Do zaszczytnego grona wybrańców mają dołączyć panie z ewidencji, finansów, służby zdrowia itd. Prawdopodobnie podyktowane jest to pojawieniem się osadzonych kobiet z AŚ w Kamieniu Pomorskim. Załoga po cichu cieszy się, ponieważ teraz przybędzie narzekających funkcjonariuszy, a od zawsze wiadomo, że administracja ma więcej do powiedzenia, niż ochrona.

Do administratora:
Informuję, iż zapoznałem się ze wszystkimi opiniami prawnymi opublikowanymi na stronie związkowej. Z doświadczenia wiem, że opinia prawnika nie jest prawem. Jest tylko jego wizją interpretacji przepisów.

np. zgodnie z ustawą funkcjonariusz może być wyznaczony na dyżur, ale nie dłuższy niż 12h - koniec. Ja uważam, że f-sze jednozmienni powinni mieć dyżury tylko 8 godzinne (z ew. możliwością przedłużenia rozpoczętej już służby), ale przełożeni i pewnie ich prawnik twierdzą, że skoro nie ma w ustawie podziału na funkcjonariuszy jedno i wielozmiennych dot. dyżurów, to przepis dotyczy wszystkich.

np. 2 w ustawie napisane jest, że funkcjonariusz może być wyznaczony do dyżuru telefonicznego. W mojej ocenie znaczy to, że Dyrektor może ale nie musi wyznaczyć funkcjonariusza do dyżuru. Niemniej jednak decyzja należy do przełożonego. Funkcjonariusz nie ma możliwości negocjacji, odwołania się. Dyrektor jeżeli wyznaczy to zapewne ma powód. Nie ma tu mowy o dobrowolności funkcjonariusza. Jeżeli trzeba zabezpieczyć dwóch ludzi na dzień i dwóch ludzi na noc to znaczy, że mają oni zostać wyznaczeni i są wyznaczani, często rezygnując z weekendowych planów integracji z rodziną i przyjaciółmi.

Kwestia mieszania systemów służby wg. związkowego prawnika jest niedozwolona, ale w ZK w Goleniowie póki co jest dopuszczalna. Czy związki zawodowe mogą sprawdzić, czy aby nie dzieje się coś złego w tej jednostce?

Na marginesie chciałbym tylko wskazać, że kiedyś te dyżury mogą się odbić stronie służbowej czkawką. Jeżeli będzie trzeba naliczać czas służby za każdy dyżur zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego czasu pracy w rozumieniu dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. i najnowszego wyroku Trybunału z dnia 21 lutego 2018 r. (Wyrok C-518/15), to cała SW utonie w nadgodzinach, które kiedyś trzeba będzie oddać lub za nie zapłacić.
Odpowiedz
Witam ponownie wszystkich na stronie!
Odpowiedz
 Do funkcjonariusznszzfipw

"co do tegorocznej podwyzki - od dwoch lat wiadomo bylo w jakiej formie sa zaplanowane podwyzki - ubiegly rok dwiescie z hakiem, w tym 80-90 (brutto) i w przyszlym niecale 300 (brutto), wiec przestancie narzekac, ze malo, ze smiech itp. tegorocznej podwyzki moglo rownie dobrze wcale nie byc. jezeli dla Was te 80brutto (w skali jednego roku przynajmniej 700zl netto) to malo to prosze bardzo - niech Wam zabiora 80zl dodatku sluzbowego to przekonamy sie czy te 80 zl to jednak duzo czy malo!"

Skoro Ci tak dobrze to po co zapisałeś się do związków?, jeśli nie popierasz akcji protestacyjnej i uważasz że 2400zł na rękę to godna zapłata za służbę to może zastanów się nad sensem płacenia składek dla bandy "płaczków" bo  zarabiamy takie kokosy.
To że kiedyś psychopatyczny dowódca zmiany kazał Ci marznąć cały dzień na dworze, nie oznacza że musi tak pozostać. Jeśli tą formacją będą zarządzać ludzie o twojej mentalności, to obawiam się że za jakiś czas zostaniesz sam ze swoimi błyskotliwymi przemyśleniami, bo dziś młodzi ludzie nie dadzą sobą pomiatać za takie grosze, co z resztą już widać po ilości wakatów.

Niepozdrawiam
Odpowiedz
Dyżur pełniony w domu w połączeniu z obowiązkiem bardzo szybkiego stawienia się w firmie na wezwanie zatrudniającego należy traktować jako czas pracy. Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości UE.

http://www.gazetaprawna.pl/amp/1106226,d...pracy.html

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?l...m=C-518/15

http://nszzp.pl/aktualnosci-prawne/dyzur...as-sluzby/
Odpowiedz
(21-03-2018, 11:36 )funkcjonariusznszzfipw napisał(a): szanowni funkcjonariusze!
ksiega gosci (nasze forum) wrocilo i cieszy mnie to niezmiernie!
widze, ze jeszcze malo osob o tym powrocie wie, ale juz zaczyna sie dziadostwo.
do mlodych chlopakow placzacych, ze 4 godziny na mrozie bez herbatki i mozliwosci ogrzania sie: bedac jeszcze kogutkowym nieraz stalem i po 6-7 godzin bez podmiany, bo na zakladzie byla "sytuacja" i nie plakalem! trzeba bylo patrolowac, obserwowac, nasluchiwac i nieraz jeszcze wzywali do przeszukan grup czy innych rzeczy. wiecie czemu nic nie mowilem? bo po pierwsze ZA TO MI PLACILI, po drugie wiedzialem, ze predzej czy pozniej dostane awans na oddzialowego, a po trzecie wiedzialem na co sie pisze przyjmujac sie do SW. ci ktorzy teraz narzekaja, to chyba mysleli, ze po roku zostana dowodca, albo beda zarabiac 4000 netto plus oczywiscie bonusy. dlaczego niektorzy gnija po 4-5-6-7 albo i wiecej lat na posterunkach? ano bo placzecie, narzekacie, donosicie... nikt takich ludzi nie lubi i nikt ich nie awansuje. wezcie sie za robote dobrze Wam radze.

kolejna sprawa 13tki, mundurowki, nagrody - od czego Wy macie kadry? boicie sie spytac? co roku na tym forum po kilkadziesiat wpisow kiedy 13tka albo mundurowka... zadzwoncie do kadr, finansow albo jezeli robicie dluzej niz rok sprawdzcie na koncie kiedy mieliscie rok temu! przeciez to zawsze jest gora kilka dni w ta czy w ta.
o ile 13 jest nagroda roczna, gdzie liczy sie to czy byliscie na L-4 czy nie, to mundurowka jest wyplacana na zakup UMUNDUROWANIA!!! nie traktujcie tego jako jakiejs nagrody, bo tak nie jest!!! jezeli wejda nowe mundury i zabiora nam w tym roku mundurowke albo zmniejsza, to nie placzcie, bo jest to kasa na mundury to raz, a dwa czyta to pol Polski (w tym i nasi podopieczni) i sie z nas smieja, ze my nic nie robimy tylko czekamy na pieniazki!!! WSTYD!

co do tegorocznej podwyzki - od dwoch lat wiadomo bylo w jakiej formie sa zaplanowane podwyzki - ubiegly rok dwiescie z hakiem, w tym 80-90 (brutto) i w przyszlym niecale 300 (brutto), wiec przestancie narzekac, ze malo, ze smiech itp. tegorocznej podwyzki moglo rownie dobrze wcale nie byc. jezeli dla Was te 80brutto (w skali jednego roku przynajmniej 700zl netto) to malo to prosze bardzo - niech Wam zabiora 80zl dodatku sluzbowego to przekonamy sie czy te 80 zl to jednak duzo czy malo!

zgadzam sie w 100% z osobami ktore twierdza, ze KAZDA podwyzka powinna byc dzielona PO ROWNO WSZYSTKIM, a nie najslabiej uposazonym. idac tym tokiem myslenia niedlugo szeregowy-straznik bedzie zarabial tyle co kapral-starszy straznik. a co mnie obchodzi to, ze nie ma ludzi do pracy bo warunki takie a nie inne, praca ciezka i pieniadze slabe? zabraliscie 15 lat do emerytury to teraz kombinujcie skad wziac ludzi do pracy!

dziekuje za uwage
Odpowiedz
(27-03-2018, 19:22 )Małolat napisał(a):
(27-03-2018, 7:31 )Administrator napisał(a):
(26-03-2018, 21:25 )Zoodiak83 napisał(a): W mojej jednostce wprowadzono codzienne dyżury telefoniczne dla f-szy z ochrony. Dwóch ludzi rano i dwóch na noc. Weekendy i święta "obstawiają" w większości f-sze jednozmienni.
Moje 1 pytanie brzmi:
Czy zasadnym jest przydzielanie dyżurów telefonicznych ( lub dodatkowych służb) trwających 12 godzin (w sobotę, niedzielę i święta) funkcjonariuszom na co dzień pełniącym służbę w systemie jednozmianowym? Zgodnie z zapisami w ustawie o SW,  za służbę w weekend, w następnym tygodniu należy się dzień odpoczynku. Dzień dla takiego f-sza to 8 godzin służby. Nie ma mowy o oddaniu 1,5 dnia. W ustawie nie ma mowy o automatycznych nadgodzinach. Czy w takim razie w normalnym toku służby (bez wzmocnień, alarmów, odwodów), funkcjonariusz jednozmianowy powinien mieć wyznaczaną służbę dodatkową (dyżur) w wymiarze 8 godzin? Może powinien pracować 12 godzin, odbierać tylko 8, a 4 godziny powinny mu przepadać?

Witam
Proszę podać jednostkę, nie można mieszać systemów służby opinia prawna w tym temacie jest na stronie głównej. Pozdrawiam

W mojej jednostce to wcale nie ma Dyżurów :Smilea to szanowna pani kierownik wprowadziła "ZESZYT" w którym to umieszcza się informacje na temat odebranych telefonów, nieodebranych telefonów, oddzwonionych telefonów  itp. Oczywiście żaden przepis takiego zeszytu nie reguluje ale to nic nie szkodzi bo na podstawie danych z tego zeszytu szanowna pani kierownik zabrała kilku f-szom dodatki służbowe bez żadnego postępowania itp. Sprawa wyladowała w Sądzie i zobaczymy co z tego wyjdzie, swoją drogą pani kierownik nagminnie łamie ustawę o SW, nie panuje nad książką służby, f-sze nie mają do niej dostępu poza wartownią, ciągłe zmiany systemów pracy, brak dyżurów, mistrzu który ją rozpisuje nie informuje o zmianach ludzi i wychodzą  potem kwasy czyli mamy jeden wielki chaos. Dyrekcja się temu przygląda i nic z tym nie robi bo przecież to f-sz jest winny nie kierownictwo zwolnienia to wina tych na dole nikogo innego! A może na to ma wpływ wszystko to co robi szanowne kierownictwo ochrony? Sprawdził to pan Dyrektorze czy może się pan boi zapytać f-szy jak jest naprawdę? A i niech się kadry i finanse pochwalą jaką kwotę ZK wypłacił za wcześniejsze złe liczenie godzin f-szom, którzy już byli na emeryturze, kto był za to odpowiedzialny i czy to nie jest szkoda w majątku państwa! Jaka to jednostka panie Adminie napiszę do pana w meilu jak również w piśmie do kilku innych osób. Zainteresowani będą wiedzieć o kogo chodzi, to początek ciekawych informacji jakie tu opiszemy.

Dziękuję za informację odnośnie jednostki, co do dalszych informacji, że inspektor działu wraz kierownictwem twierdzi iż związek zawodowy nie może sprawdzić dokumentacji odnośnie właściwej realizacji czasu służby chciałbym ich poinformować, że zz jest zobowiązany aby strzec właściwej realizacji ustawy o SW, nakłada mówi o tym ustawa o ZZ i Statut, a skoro wszystko jest w tej jednostce oki to nie musi się tam kierownictwo niczego obawiać i powinno odpowiednią dokumentacje do sprawdzenia udostępnić na żądanie ZZ lub zainteresowanego f-sza, zresztą ustawa o SW mówi o rocznych kartach ewidencji służby, którą f-sz powinien otrzymać na koniec roku. Pozdrawiam
Odpowiedz
czy Admin wie może jak będą klarować się majowe podwyżki ?? było spostkanie na którym powinno być coś już ustalone inne formacje wiedzą już co nie co a my jak zwykle na szarym końcu ? czy ADMIN może przekazać jakieś informacje ? no i sprawa nowych mundur kiedy wyjdzie nowe rozporządzenie ?
Odpowiedz
Witam
Z ustawy  wyczytałem informacje o odprawie i mam pytanie. Czy dobrze rozumiem że moja odprawa ( 6 lat służby) przy zwolnieniu wzrośnie o 40% (odprawa 9 tys + 3600 ). Dobrze to liczę? Proszę o odpowiedz . Nie chcę dowiadywać sie w kadrach bo wciaż zastanawiam się czy odchodzic juz teraz czy jeszcze troszkę poczekać i chcę to zrobić po ciuchu.
Odpowiedz
(27-03-2018, 19:22 )Małolat napisał(a):
(27-03-2018, 7:31 )Administrator napisał(a):
(26-03-2018, 21:25 )Zoodiak83 napisał(a): W mojej jednostce wprowadzono codzienne dyżury telefoniczne dla f-szy z ochrony. Dwóch ludzi rano i dwóch na noc. Weekendy i święta "obstawiają" w większości f-sze jednozmienni.
Moje 1 pytanie brzmi:
Czy zasadnym jest przydzielanie dyżurów telefonicznych ( lub dodatkowych służb) trwających 12 godzin (w sobotę, niedzielę i święta) funkcjonariuszom na co dzień pełniącym służbę w systemie jednozmianowym? Zgodnie z zapisami w ustawie o SW,  za służbę w weekend, w następnym tygodniu należy się dzień odpoczynku. Dzień dla takiego f-sza to 8 godzin służby. Nie ma mowy o oddaniu 1,5 dnia. W ustawie nie ma mowy o automatycznych nadgodzinach. Czy w takim razie w normalnym toku służby (bez wzmocnień, alarmów, odwodów), funkcjonariusz jednozmianowy powinien mieć wyznaczaną służbę dodatkową (dyżur) w wymiarze 8 godzin? Może powinien pracować 12 godzin, odbierać tylko 8, a 4 godziny powinny mu przepadać?

Witam
Proszę podać jednostkę, nie można mieszać systemów służby opinia prawna w tym temacie jest na stronie głównej. Pozdrawiam

W mojej jednostce to wcale nie ma Dyżurów :Smilea to szanowna pani kierownik wprowadziła "ZESZYT" w którym to umieszcza się informacje na temat odebranych telefonów, nieodebranych telefonów, oddzwonionych telefonów  itp. Oczywiście żaden przepis takiego zeszytu nie reguluje ale to nic nie szkodzi bo na podstawie danych z tego zeszytu szanowna pani kierownik zabrała kilku f-szom dodatki służbowe bez żadnego postępowania itp. Sprawa wyladowała w Sądzie i zobaczymy co z tego wyjdzie, swoją drogą pani kierownik nagminnie łamie ustawę o SW, nie panuje nad książką służby, f-sze nie mają do niej dostępu poza wartownią, ciągłe zmiany systemów pracy, brak dyżurów, mistrzu który ją rozpisuje nie informuje o zmianach ludzi i wychodzą  potem kwasy czyli mamy jeden wielki chaos. Dyrekcja się temu przygląda i nic z tym nie robi bo przecież to f-sz jest winny nie kierownictwo zwolnienia to wina tych na dole nikogo innego! A może na to ma wpływ wszystko to co robi szanowne kierownictwo ochrony? Sprawdził to pan Dyrektorze czy może się pan boi zapytać f-szy jak jest naprawdę? A i niech się kadry i finanse pochwalą jaką kwotę ZK wypłacił za wcześniejsze złe liczenie godzin f-szom, którzy już byli na emeryturze, kto był za to odpowiedzialny i czy to nie jest szkoda w majątku państwa! Jaka to jednostka panie Adminie napiszę do pana w meilu jak również w piśmie do kilku innych osób. Zainteresowani będą wiedzieć o kogo chodzi, to początek ciekawych informacji jakie tu opiszemy.

Zoodiak myślę, że twoja jednostka to nie jedyny przykład jak są naruszane nasze prawa. Taki dyżur telefoniczny jest już od wielu lat w ZK Siedlce jak i wiele innych problemów o których żal pisać.
Odpowiedz
(27-03-2018, 7:31 )Administrator napisał(a):
(26-03-2018, 21:25 )Zoodiak83 napisał(a): W mojej jednostce wprowadzono codzienne dyżury telefoniczne dla f-szy z ochrony. Dwóch ludzi rano i dwóch na noc. Weekendy i święta "obstawiają" w większości f-sze jednozmienni.
Moje 1 pytanie brzmi:
Czy zasadnym jest przydzielanie dyżurów telefonicznych ( lub dodatkowych służb) trwających 12 godzin (w sobotę, niedzielę i święta) funkcjonariuszom na co dzień pełniącym służbę w systemie jednozmianowym? Zgodnie z zapisami w ustawie o SW,  za służbę w weekend, w następnym tygodniu należy się dzień odpoczynku. Dzień dla takiego f-sza to 8 godzin służby. Nie ma mowy o oddaniu 1,5 dnia. W ustawie nie ma mowy o automatycznych nadgodzinach. Czy w takim razie w normalnym toku służby (bez wzmocnień, alarmów, odwodów), funkcjonariusz jednozmianowy powinien mieć wyznaczaną służbę dodatkową (dyżur) w wymiarze 8 godzin? Może powinien pracować 12 godzin, odbierać tylko 8, a 4 godziny powinny mu przepadać?

Witam
Proszę podać jednostkę, nie można mieszać systemów służby opinia prawna w tym temacie jest na stronie głównej. Pozdrawiam

W mojej jednostce to wcale nie ma Dyżurów :Smilea to szanowna pani kierownik wprowadziła "ZESZYT" w którym to umieszcza się informacje na temat odebranych telefonów, nieodebranych telefonów, oddzwonionych telefonów  itp. Oczywiście żaden przepis takiego zeszytu nie reguluje ale to nic nie szkodzi bo na podstawie danych z tego zeszytu szanowna pani kierownik zabrała kilku f-szom dodatki służbowe bez żadnego postępowania itp. Sprawa wyladowała w Sądzie i zobaczymy co z tego wyjdzie, swoją drogą pani kierownik nagminnie łamie ustawę o SW, nie panuje nad książką służby, f-sze nie mają do niej dostępu poza wartownią, ciągłe zmiany systemów pracy, brak dyżurów, mistrzu który ją rozpisuje nie informuje o zmianach ludzi i wychodzą  potem kwasy czyli mamy jeden wielki chaos. Dyrekcja się temu przygląda i nic z tym nie robi bo przecież to f-sz jest winny nie kierownictwo zwolnienia to wina tych na dole nikogo innego! A może na to ma wpływ wszystko to co robi szanowne kierownictwo ochrony? Sprawdził to pan Dyrektorze czy może się pan boi zapytać f-szy jak jest naprawdę? A i niech się kadry i finanse pochwalą jaką kwotę ZK wypłacił za wcześniejsze złe liczenie godzin f-szom, którzy już byli na emeryturze, kto był za to odpowiedzialny i czy to nie jest szkoda w majątku państwa! Jaka to jednostka panie Adminie napiszę do pana w meilu jak również w piśmie do kilku innych osób. Zainteresowani będą wiedzieć o kogo chodzi, to początek ciekawych informacji jakie tu opiszemy.
Odpowiedz
(27-03-2018, 7:31 )Administrator napisał(a):
(26-03-2018, 21:25 )Zoodiak83 napisał(a): W mojej jednostce wprowadzono codzienne dyżury telefoniczne dla f-szy z ochrony. Dwóch ludzi rano i dwóch na noc. Weekendy i święta "obstawiają" w większości f-sze jednozmienni.
Moje 1 pytanie brzmi:
Czy zasadnym jest przydzielanie dyżurów telefonicznych ( lub dodatkowych służb) trwających 12 godzin (w sobotę, niedzielę i święta) funkcjonariuszom na co dzień pełniącym służbę w systemie jednozmianowym? Zgodnie z zapisami w ustawie o SW,  za służbę w weekend, w następnym tygodniu należy się dzień odpoczynku. Dzień dla takiego f-sza to 8 godzin służby. Nie ma mowy o oddaniu 1,5 dnia. W ustawie nie ma mowy o automatycznych nadgodzinach. Czy w takim razie w normalnym toku służby (bez wzmocnień, alarmów, odwodów), funkcjonariusz jednozmianowy powinien mieć wyznaczaną służbę dodatkową (dyżur) w wymiarze 8 godzin? Może powinien pracować 12 godzin, odbierać tylko 8, a 4 godziny powinny mu przepadać?

Witam
Proszę podać jednostkę, nie można mieszać systemów służby opinia prawna w tym temacie jest na stronie głównej. Pozdrawiam

u mnie tak samo
Odpowiedz
Czy można wylecieć za jazdę po pijaku ze służby i wrócić do niej ? a no oczywiście, że można jeśli się zna odpowiednich ludzi, co tak gazety co tam promile ? niektórym można wszystko. Taki etos sluzby mamy. Ciekawe co na to Pan Minister i prasa.
Odpowiedz
(21-03-2018, 11:20 )funkcjonariusznszzfipw napisał(a):
(20-03-2018, 10:56 )awj1 napisał(a): Co to się dzieje, forum ucichło? Co z podwyżkami?

Druga sprawa koledzy.
Chodzi mi o szkolenia różnej maści. Tzn czy są realizowane rano np o godz. 8,00 dla funkcjonariuszy którzy mają na nocną służbę? Np muszę przyjść na 8,00 na szkolenie, a potem muszę znowu przyjść na noc do służby na 19,00.

Tak samo u nas czasem są realizowane konwoje. Fusze którzy mają na noc do służby są wzywani w konwój na godzinę np 9,00. Wracają z konwoju o 12,00 a potem jeszcze muszą przyjść do służy na noc.


ten drugi przyklad wydaje sie byc nieprawidlowy...

Może nieprawidłowy przykład ale u mnie tak jest.
Odpowiedz
Konferencja fajnie przedstawiła nasze problemy. Bez fajerwerków bo nie o nie tu chodzi. Pozdrawiam.
Odpowiedz
Witam, 

Odbyłem ostatnio kilkudniowe szkolenie, od poniedziałku do piątku od godziny 7-17 miałem zajecia. W jednostce powiedzieli mi, ze liczony czas służby do okresu rozliczeniowego to 8 godzin za każdy dzień nie powinno być 10 godzin jeśli miałem tyle godzin zajęć jednego dnia czyli 10 godzin bylem w służbie
Odpowiedz
(26-03-2018, 21:25 )Zoodiak83 napisał(a): W mojej jednostce wprowadzono codzienne dyżury telefoniczne dla f-szy z ochrony. Dwóch ludzi rano i dwóch na noc. Weekendy i święta "obstawiają" w większości f-sze jednozmienni.
Moje 1 pytanie brzmi:
Czy zasadnym jest przydzielanie dyżurów telefonicznych ( lub dodatkowych służb) trwających 12 godzin (w sobotę, niedzielę i święta) funkcjonariuszom na co dzień pełniącym służbę w systemie jednozmianowym? Zgodnie z zapisami w ustawie o SW,  za służbę w weekend, w następnym tygodniu należy się dzień odpoczynku. Dzień dla takiego f-sza to 8 godzin służby. Nie ma mowy o oddaniu 1,5 dnia. W ustawie nie ma mowy o automatycznych nadgodzinach. Czy w takim razie w normalnym toku służby (bez wzmocnień, alarmów, odwodów), funkcjonariusz jednozmianowy powinien mieć wyznaczaną służbę dodatkową (dyżur) w wymiarze 8 godzin? Może powinien pracować 12 godzin, odbierać tylko 8, a 4 godziny powinny mu przepadać?

Witam
Proszę podać jednostkę, nie można mieszać systemów służby opinia prawna w tym temacie jest na stronie głównej. Pozdrawiam
Odpowiedz
W mojej jednostce wprowadzono codzienne dyżury telefoniczne dla f-szy z ochrony. Dwóch ludzi rano i dwóch na noc. Weekendy i święta "obstawiają" w większości f-sze jednozmienni.
Moje 1 pytanie brzmi:
Czy zasadnym jest przydzielanie dyżurów telefonicznych ( lub dodatkowych służb) trwających 12 godzin (w sobotę, niedzielę i święta) funkcjonariuszom na co dzień pełniącym służbę w systemie jednozmianowym? Zgodnie z zapisami w ustawie o SW, za służbę w weekend, w następnym tygodniu należy się dzień odpoczynku. Dzień dla takiego f-sza to 8 godzin służby. Nie ma mowy o oddaniu 1,5 dnia. W ustawie nie ma mowy o automatycznych nadgodzinach. Czy w takim razie w normalnym toku służby (bez wzmocnień, alarmów, odwodów), funkcjonariusz jednozmianowy powinien mieć wyznaczaną służbę dodatkową (dyżur) w wymiarze 8 godzin? Może powinien pracować 12 godzin, odbierać tylko 8, a 4 godziny powinny mu przepadać?
Odpowiedz