Życzenia z okazji Święta Służby Więziennej – PZU Życie SA

Poniżej zamieszczamy Życzenia z okazji Święta skierowane do Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej przez Panią Annę Lal-Chojnacką Dyrektora Biura Sprzedaży Korporacyjnej PZU Życie SA oraz Pana Piotra Kozieł Dyrektora ds. Klientów Strategicznych PZU Życie SA.