Życzenia z okazji Święta Służby Więziennej – NSZZ Policjantów

Poniżej zamieszczamy Życzenia z okazji Święta skierowane do Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej przez Pana Rafała Jankowskiego Przewodniczącego Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.