Życzenia Wielkanocne – Przewodniczący Zarządu Głównego

„Nie lękajcie się. Chrystus zwyciężył świat. On jest z wami na zawsze” Jan Paweł II

Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.Wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom Cywilnym  Służby Więziennej oraz ich Rodzinom .

Życzę, w imieniu swoim i Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy  i Pracowników Więziennictwa  aby Święta Wielkanocne przyniosły radość, pokój i wzajemną życzliwość, aby stały się źródłem wzmacniania ducha i miłości.

Przewodniczący

Zarządu Głównego NSZZF i PW

(-) Czesław Tuła