Zasady funkcjonowania Komisji Rewizyjnych oraz gospodarki finansowej Związku – Szkolenie Zarząd Okręgowy NSZZ FiPW we Wrocławiu

W dniach 16 – 17 listopada 2017 w Ośrodku Konferencyjno  Wypoczynkowym Krucze Skały w Karpaczu  odbyło się szkolenie dla członków Zarządu Okręgowego oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej NSZZ FiPW  we Wrocławiu, reprezentujących wszystkie jednostki penitencjarne okręgu wrocławskiego.

Szkolenie prowadził przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej we Wrocławiu kol. Łukasz Marzec oraz wiceprzewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW we Wrocławiu kol. Piotr Łabuda oraz kol. Leszek Krymowski. Przedstawiono wytyczne zwoływania konferencji i zebrania, obowiązki komisji w tym zakresie, uwarunkowania statutowe terenowych komisji rewizyjnych, praktyka przeprowadzania kontroli przez komisje rewizyjne, podstawy wydatkowania środków finansowych Związku w oparciu o Statut. Omówiono przychody, rozchody i dokumentowanie środków finansowych w zarządach okręgowych i terenowych, kwoty wolne od opodatkowania, majątek Związku, sporządzanie uchwał będących podstawą wydatkowania środków finansowych, rozliczanie i składanie zeznań do właściwych instytucji. Zaplanowano również cykl kolejnych szkoleń w powyższej tematyce, w której udział wezmą przedstawiciele Terenowych Komisji Rewizyjnych oraz Zarządów Terenowych.

Sponsor strategiczny