WYROKI SĄDÓW PRACY

Wyrok Sądu Rejonowego w Bielsku Białej V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 grudnia 2012 roku V P 317/12 – zwrot kosztów za dojazd do służby.

Wyrok Sądu Okręgowego IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie z dnia 14 czerwca 2012 roku IV Pa 53/12 – zwrot kosztów za dojazd do służby.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie
z dnia 13 kwietnia 2012 r. III AUa 1648/11 – naliczanie emerytury.

Wyrok Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 9.03.2011 r. (III Pa 13/11) – zwrot kosztów dojazdu do służby.