Uchwały zjazdowe

XVII Zjazd

Uchwały problemowa

XVI Zjazd

Uchwała problemowa

Przyjęte propozycje zmian do Statutu

XV Zjazd

Uchwała problemowa

Przyjęte propozycje zmian do Satutu

Uchwała programowa

XIV Zjazd

Uchwała problemowa
Przyjęte propozycje zmian do Statutu
Uchwała programowa

XIII Zjazd

Uchwała problemowa
Przyjęte propozycje zmian do Statutu
Uchwała programowa

XII Zjazd

Uchwała problemowa
Uchwała programowa

XI Zjazd

Uchwała problemowa
Uchwała programowa

X Zjazd

Uchwała problemowa
Uchwała programowa

IX Zjazd

Uchwała problemowa
Uchwała programowa