Szkolenie Zarządu Okręgowego w Bydgoszczy

W dniach 5-6 grudnia 2016 r w ODK SW Sucha odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW w Bydgoszczy połączone ze szkoleniem Zarządów Terenowych oraz Terenowych Komisji Rewizyjnych.

Głównymi tematami szkolenia były:

  1. Podstawy prawne działalności finansowych organizacji związkowych,
  2. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz zagrożenia występujące w codziennej służbie

Szkolenia prowadzili specjaliści z powyżej przytoczonych zagadnień w osobach: Jan Bożyszkowski – specjalista Państwowej Inspekcji Pracy oraz Główna Księgowa Zarządu Okręgowego kol. Beata Skowrońska.

Uczestnicy szkolenia mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi wykładniami prawnymi oraz orzeczeniami sądów pracy dotyczącymi roszczeń pracowników po wypadkach w trakcie pracy,

Pan Jan w sposób wyczerpujący odpowiadał na liczne pytania zgromadzonych oraz co było zaskoczeniem dla uczestników bardzo dobrze znał trudną specyfikę służby.

Podczas popołudniowej części odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Okręgowego, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: Poseł na Sejm Tomasz Lenz oraz Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FiPW Jarosław Ćmiel.

Uroczysta część była okazją do wręczenia medali i odznak dla zasłużonych członków Związku.

W swoim wystąpieniu Poseł Lenz podkreślił istotna rolę Organizacji Związkowej w procesie poprawy warunków i atmosfery służby. Uczestnicy spotkania jednogłośnie jak przystało na związkowców przyjęli iż takie szkolenia powinny stać się stałą praktyką działalności Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW w Bydgoszczy.

Sponsorem szkolenia była firma PZU

PZU_logo

 DSCN0011 (Medium) DSCN0021 (Medium) DSCN0022 (Medium) DSCN0036 (Medium) DSCN0042 (Medium) DSCN0044 (Medium) DSCN0046 (Medium) DSCN0050 (Medium) DSCN0055 (Medium)