Szkolenie Zarządu Okręgowego oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Szczecinie

W dniach 25-26 stycznia 2018 roku  odbyło się szkolenie zorganizowane dla członków Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW w Szczecinie. Szkolenie zostało  połączone z posiedzeniem Zarządu Okręgowego  i  Okręgowej  Komisji  Rewizyjnej  w  Szczecinie.

W trakcie szkolenia omawiane były zagadnienia dotyczące predyspozycji osobistych, kreatywnego myślenia, kierowania zespołem ludzi, sposobami radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy i życiu osobistym. Zdaniem uczestników szkolenie było bardzo profesjonalne i ciekawe,  spotkało się z dużym zainteresowaniem. Powstał pomysł zorganizowania w przyszłości kolejnych edycji tego typu warsztatów.

Podczas posiedzenia Zarządu Okręgowego i Okręgowej Komisji Rewizyjnej omówiono  zagadnienia  gospodarki  finansowej  Związku. W związku z licznymi pytaniami ze strony członków związku podjęto decyzję o konieczności kolejnego spotkania w najbliższym terminie.

Zarząd Okręgowy NSZZ FiPW w Szczecinie.

Sponsor strategiczny