Szkolenie Zarządu Okręgowego oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Łodzi

W dniu 15 grudnia 2017 roku Zarząd Okręgowy NSZZ FiPW w Łodzi zorganizował szkolenie połączone z posiedzeniem Zarządu Okręgowego  i  Okręgowej  Komisji  Rewizyjnej  w  Łodzi.

Na szkoleniu omawiane były zagadnienia negocjacji z kierownictwem służbowym w zakresie uzgodnień w sprawach finansowych oraz sposobu prowadzenia czynności wynikających z postępowań dyscyplinarnych w służbie ( uprawnienia wynikające w oparciu o Statut NSZZ FiPW ).

Podczas posiedzenia ustalono konieczność zorganizowania  i przeprowadzenia w przyszłym roku następnego szkolenia w zagadnieniach  gospodarki  finansowej  Związku.

Zarząd Okręgowy NSZZFiPW w Łodzi

Sponsorem przeprowadzonego szkolenia była firma PZU