Pikieta pod Ministerstwem Sprawiedliwości! – 16 kwietnia 2019 roku

Poniżej zamieszczamy pismo wyraz z Uchwałą Zarządu Głównego NSZZ FiPW w w związku z brakiem podwyżek oraz utrudnianiem działalności związkowej, złym, a wręcz skandalicznym traktowaniu funkcjonariuszy Służby Więziennej przez Naczelnika Wydziału do Spraw Służby Więziennej Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości.