Odpowiedź na pismo skierowane do przedstawicieli Rządu RP

Poniżej zamieszczam pismo Pana Rafała Siemianowskiego Zastępcy Dyrektora Sekretariatu Prezesa Rady Ministrów skierowane do Pana Marka Łukaszewicza Dyrektora Biura Ministra Sprawiedliwości odnośnie udzielenia odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Głównego NSZZ FiPW w sprawie braku środków na wzrost wynagrodzeń w Służbie Więziennej w 2018 roku.