APEL KOMITETÓW PROTESTACYJNYCH FSSM RP

Koleżanki i Koledzy! Pierwsze czytanie NASZEGO projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży […]

Czytaj więcej

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Z okazji tego szczególnego dnia wszystkim Paniom chciałbym życzyć w imieniu własnym i całego Zarządu Głównego NSZZ FiPW wszystkiego najlepszego, spełnienia wszystkich marzeń zarówno tych malutkich,jak i troszkę większych. Aby […]

Czytaj więcej

Kondolencje

„Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi” Z głębokim żalem zawiadamiany, iż w dniu 04 marca 2018 roku w wieku 57 lat zmarł nasz kolega. ŚP. St. sierż. sztab. […]

Czytaj więcej
1 2 3 91