Monitoring stresu w Służbie Więziennej – Informacja o badaniu

Poniżej zamieszczamy informację na temat badań stresu związanego z zatrudnieniem w Służbie Więziennej oraz konsekwencji narażenia na zagrożenia psychospołeczne występujące w miejscu pracy.

Wejdź na poniższy adres: https://www.badania.zdrowapraca.org/login.php?act=register&code=8b6edc