GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Imię Nazwisko
Funkcje
Mariusz Grunt
Przewodniczący
Edward Jasik
Członek GKR
Krzysztof Widelski 
Członek GKR
Waldemar Świątek
Członek GKR
Grzegorz Mazurczyk
Członek GKR