CZŁONKOWIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO NSZZ FiPW

Imię Nazwisko
Dodatkowa Funkcja
Czesław Tuła
Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FiPW,członek Prezydium  Zarządu  Głównego
Jarosław Szyszka
Przewodniczący ZO w Bydgoszczy, Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ  FiPW, członek Prezydium Zarządu Głównego
Jarosław Kichciak
Przewodniczący ZO w Gdańsku
Andrzej Kołodziejski
Przewodniczący ZO w Katowicach, członek Prezydium Zarządu Głównego
Arkadiusz Urbański 
Przewodniczący ZO w Koszalinie
Paweł Oświęcimka
Przewodniczący ZO w Krakowie, 
Artur Ambrozik 
Przewodniczący ZO w Lublinie
Jarosław Ćmiel
Przewodniczący ZO w Łodzi, Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FiPW,   członek Prezydium Zarządu Głównego
Kamil Bachanowicz
Przewodniczący ZO w Olsztynie
 Marcin Makarewicz
Przewodniczący ZO w Białymstoku
Dariusz Mieczyński
Przewodniczący ZO w Poznaniu,
Robert Moskal
Przewodniczący ZO w Rzeszowie, członek Prezydium Zarządu Głównego
Zbigniew Haściłło
Przewodniczący ZO w Szczecinie
  Artur Iwaćkowski
Przewodniczący ZO w Warszawie
Piotr Pilski 
Przewodniczący ZO we Wrocławiu
Marek Miazek
członek ZG
Paweł Altwasser
członek ZG
Alicja Chajduk
członek ZG, Przewodnicząca FPD
Krzysztof Tkacz
członek ZG
Artur Hebda
członek ZG
Rafał Klag
członek ZG, członek Prezydium Zarządu Głównego
Małgorzata Chorąży
członek ZG
Danuta Malkusz
Przewodnicząca ZO w Opolu, członek ZG
Dawid Gazda
członek ZG
Bolesław Groński
członek ZG, Skarbnik  ZG
Arkadiusz Szymczak
członek ZG
Łukasz Michułka
członek ZG
Remigiusz Onyszkiewicz
członek ZG
Bożena Gosztyła
członek ZG
Jarosław Górski
członek ZG