CZŁONKOWIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO NSZZ FiPW

Imię Nazwisko Funkcja
Czesław Tuła Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FiPW, członek Prezydium  Zarządu  Głównego
Jarosław Ćmiel Przewodniczący ZO w Bydgoszczy, Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ  FiPW, członek Prezydium Zarządu Głównego
Jarosław Szyszka Przewodniczący ZO w Bydgoszczy, Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ  FiPW, członek Prezydium Zarządu Głównego
Danuta Malkusz Przewodnicząca ZO w Opolu, Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego NSZZF i PW,  członek Prezydium Zarządu Głównego
Kamil Bachanowicz Przewodniczący ZO w Olsztynie , Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FiPW, członek Prezydium Zarządu Głównego
Zbigniew Haściłło Przewodniczący ZO w Szczecinie, Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FiPW,   członek Prezydium Zarządu Głównego
Marcin Makarewicz Przewodniczący ZO w Białymstoku, członek Prezydium Zarządu Głównego
Paweł Altwasser Członek ZG, członek Prezydium Zarządu Głównego
Bolesław Groński Skarbnik, członek ZG, członek Prezydium Zarządu Głównego
Dariusz Mieczyński Przewodniczący ZO w Poznaniu, członek ZG
Bożena Gosztyła Przewodnicząca ZO w Rzeszowie, członek ZG
Paweł Pietrzak Przewodniczący ZO w Warszawie, członek ZG
Patryk  Aszkiełowicz Przewodniczący ZO we Wrocławiu, członek ZG
Paweł Oświęcimka  Przewodniczący ZO w Krakowie, członek ZG
Jarosław Wodziński Przewodniczący ZO w Gdańsku, członek ZG
Andrzej Mazurek Przewodniczący ZO w Lublinie, członek ZG
Arkadiusz Urbański Przewodniczący ZO w Koszalinie, członek ZG
Tomasz Walaszczyk   Przewodniczący ZO w Katowicach, członek ZG
Alicja Chajduk   członek ZG, Przewodnicząca FPD
Jarosław Górski członek ZG
Małgorzata Michalska członek ZG
Paweł Laszczyk członek ZG
Joanna Polańska członek ZG
Adam Wiśniewski członek ZG
Mateusz Łojek członek ZG
Beata Lewke członek ZG
Marek Miazek   członek ZG
Mariusz Dymianowski członek ZG
Mirosław Cichoracki członek ZG
Marcin Janiak członek ZG
Arkadiusz Szymczak    członek ZG