Nowe zadania służby

W dniach 29-30 października w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbyła się narada koordynacyjna podsumowująca włączenie segmentu wykonywania ustawowych obowiązków podmiotu dozorującego w Systemie Dozoru Elektronicznego do zadań więziennictwa. W obradach z udziałem koordynatorów […]

Czytaj więcej
1 2 3 4 5 107