W dziale Zarządzenia umieszczono Zarządzenie nr 39/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 17 września 2013r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych czytaj więcej…

Czytaj więcej
1 106 107 108 109 110 114