36 Rocznica wprowadzenia stanu wojennego – Grodków

17 grudnia br. w Grodkowie odbyły się obchody 36. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Uroczystości zorganizowali: NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, NSZZ Solidarność Region Śląsk Opolski, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu oraz Gmina Grodków.

W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe: Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu, Zarządu Głównego NSZZF i PW w Warszawie i Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Opolu.

Uroczystości rozpoczęły się mszą święta odprawioną w kościele pw. św. Michała Archanioła. Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicami miasta, udając się pod mury grodkowskiego więzienia, obecnie Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Brzegu. To miejsce, w którym w czasie stanu wojennego przetrzymywano 440 internowanych.

W swoich wystąpieniach goście wspominali ten krwawy czas w dziejach polskiego państwa.

36. lat temu została podniesiona ręka na Polskę i Polaków – przypominał Adrian Czubak, Wojewoda Opolski.

Aby młodzi ludzie uczyli się prawdy, trzeba tą prawdę odtwarzać. Trzeba tą prawdę przywracać. W książkach, w podręcznikach, w szkole. Wszędzie tam, gdzie historii uczy się młodzież – podkreślił Czesław Tuła, Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Obchody zgromadziły również przedstawicieli służb mundurowych, osoby internowane oraz mieszkańców miasta. Przybyli goście w osobach: Wojewody Opolskiego Adriana Czubaka, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu ppłk. Leszeka Czereby, Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Czesława Tuły, Przewodniczącej Zarządu Okręgowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Opolu Danuty Malkusz, Dyrektora Zakładu Karnego w Brzegu mjr. Zbigniewa Guzaka, Kierownika Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie chor. Daniela Sobieraja, Burmistrza Grodkowa Marka Antoniewicza, Wiceprzewodniczącego NSZZ Solidarność Śląska Opolskiego Grzegorza Adamczyka, złożyli wieńce pod pamiątkową tablicą, oddając hołd pamięci represjonowanych.

Sponsorem strategicznym ze strony Zarządu Głównego było PZU.