36 Rocznica wprowadzenia stanu wojennego – Grodków

17 grudnia br. w Grodkowie odbyły się obchody 36. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Uroczystości zorganizowali: NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, NSZZ Solidarność Region Śląsk Opolski, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu oraz Gmina Grodków.

W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe: Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu, Zarządu Głównego NSZZF i PW w Warszawie i Zarządu Okręgowego NSZZF i PW w Opolu.

Uroczystości rozpoczęły się mszą święta odprawioną w kościele pw. św. Michała Archanioła. Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicami miasta, udając się pod mury grodkowskiego więzienia, obecnie Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Brzegu. To miejsce, w którym w czasie stanu wojennego przetrzymywano 440 internowanych.

W swoich wystąpieniach goście wspominali ten krwawy czas w dziejach polskiego państwa.

36. lat temu została podniesiona ręka na Polskę i Polaków – przypominał Adrian Czubak, Wojewoda Opolski.

Aby młodzi ludzie uczyli się prawdy, trzeba tą prawdę odtwarzać. Trzeba tą prawdę przywracać. W książkach, w podręcznikach, w szkole. Wszędzie tam, gdzie historii uczy się młodzież – podkreślił Czesław Tuła, Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Obchody zgromadziły również przedstawicieli służb mundurowych, osoby internowane oraz mieszkańców miasta. Przybyli goście w osobach: Wojewody Opolskiego Adriana Czubaka, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu ppłk. Leszeka Czereby, Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Czesława Tuły, Przewodniczącej Zarządu Okręgowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Opolu Danuty Malkusz, Dyrektora Zakładu Karnego w Brzegu mjr. Zbigniewa Guzaka, Kierownika Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie chor. Daniela Sobieraja, Burmistrza Grodkowa Marka Antoniewicza, Wiceprzewodniczącego NSZZ Solidarność Śląska Opolskiego Grzegorza Adamczyka, złożyli wieńce pod pamiątkową tablicą, oddając hołd pamięci represjonowanych.

Sponsor strategiczny