W  Dziale zarządzenia  umieszczono Zarządzenie nr 35/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 31 lipca 2013roku w sprawie realizacji projektu Nr 311/2013 zakładający realizację działań bilateralnych w obszarze działań profilaktycznych, sposobów szkolenia z zakresu samoobrony i technik interwencyjnych oraz skutecznego rozwiązania sytuacji trudnych z wyłączeniem użycia siły fizycznej finansowanego z Funduszu Współpracy Dwustronnej ustanowionego w ramach Programu „ Wsparcie Służby Więziennej w tym sankcji poza więziennych” realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014

 czytaj więcej…..