Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

Kontakt

Biuro Zarządu Głównego
ul. Wiśniowa 50
02-520 Warszawa
Tel: 22 640 80 23
Tel: 22 640 82 67
Fax: 22 849 82 30
E-mail:nszzfipw@nszzfipw.org.pl
E-mail:administrator@nszzfipw.org.pl